Nyheder
Ejendomsforeningen
Kronjylland

Østergrave 4, 1. sal
8900 Randers C
Tlf. 70 300 500
sk@louadvokatfirma.dk

Nyheder

5/9 2013
NORMTAL FOR 2014

Egen administration ……………………………………….. 2.950 kr. pr. lejemål
Fremmed administration …………………………………. 2.950 kr. pr. lejemål
med tillæg af evt. moms

Eget viceværtarbejde …………………………………….. 2.150 kr. pr. lejemål
27/8 2012
Normatal for 2013


Normtal 2013

Huslejenævnet har den 15. august 2012 drøftet normtallene for administration og vicevært.

Formanden (professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen) finder, at beløbene skal fastsættes således:

Egen administration ……………………………………… 2.900 kr. pr. lejemål
Fremmed administration ………………………………… 2.900 kr. pr. lejemål
med tillæg af evt. moms
Fremmed administration …………………………………
Mod dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger
ovennævnte beløb godkendes.
Eget viceværtarbejde …………………………………….. 2.125 kr. pr. lejemål

Det forudsættes, at der heri er indbefattet vederlag for sædvanlig administration.


Et mindretal (direktør, ejendomsadministrator Peter Lautrup) finder, at beløbene skal fastsættes således:

Egen administration ……………………………………… 3.000 kr. pr. lejemål
Fremmed administration ………………………………… 3.000 kr. pr. lejemål
med tillæg af evt. moms
Fremmed administration …………………………………
Mod dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger
ovennævnte beløb godkendes.
Eget viceværtarbejde …………………………………….. 2.200 kr. pr. lejemål

Det forudsættes, at der heri er indbefattet vederlag for sædvanlig administration.Et andet mindretal (lektor Kim Kristensen) finder ikke grundlag for nogen stigning, da
prisudviklingen i samfundet stadig kan rummes inden for de tal, der var gældende for 2012.


Efter voteringen jf. boligreguleringslovens § 42 stk. 3, kan de af formanden fastsatte beløb forventes godkendt fra den 1. januar 2013.
9/9 2011
Normtal 2012

Normtallen for 2012 er således:

Egen og fremmed administration kr. 2.900,00 pr. lejemål pr. år.
med tillæg af evt. moms.
Fremmed Administration:
Mod dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb, godkendes.

Eget viceværtarbejde kr. 2.100,00 pr. lejemål pr. år.

Det forudsættes, at der heri er indbefattet vederlag for sædvanlig administration.

Flere nyheder >