Om foreningenTilmeldingsformularSekretariatetBestyrelsenVedtægterKontingenter
Ejendomsforeningen
Kronjylland

Østergrave 4, 1. sal
8900 Randers C
Tlf. 70 300 500
sk@louadvokatfirma.dk

Om Ejendomsforeningen Kronjylland

OM EJENDOMSFORENINGEN KRONJYLLAND

Ejendomsforeningen Kronjylland er nyt navn for Randers Grundejerforening, der er stiftet i 1893. Medlemskredsen udgør i dag ca. 200 medlemmer. Som konsekvens af kommunalreformen og oprettelsen af Ny Randers Kommune har foreningen valgt at tilpasse sig de nye kommunalgrænser og ændret både navn, vedtægter, logo og ikke mindst hjemmeside. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender af grundejermæssig karakter overfor såvel offentlige myndigheder herunder lovgivningsmagten, som lejerne og deres organisationer. Dette søges bl.a. opnået ved at have repræsentanter i råd og udvalg, herunder huslejenævn og boligret og være en aktiv medspiller i alle
grundejerrelaterede emner.

Foreningen er tilsluttet Ejendomsforeningen Danmark, der har gratis servicering i lejeretsspørgsmål fredage ml. 9.00-15.30 på telefon 33 12 03 30 eller www.ejendomsforeningen.dk.

Rådgivning:
Træffetid for juridisk rådgivning m.m. - torsdage kl. 15.00-16.30.

Ejendomsforeningen Danmark
Telefon: 33 12 03 30
E-mail: info@ejendomsforeningen.dk
Homepage: www.ejendomsforeningen.dk
Træffetider: fredage ml. 9.00-15.30

Adresse:

Ejendomsforeningen Kronjylland
Østergrave 4, 3. sal
8900 Randers C
Telefon: 70 300 500